Blog

24. September 2020 OGRIS Robert
Bereich Hochbau Teamleitung T    +43 463 54 500-250 M   +43 664 282 90 47 E    robert.ogris@kastner-zt.eu Zurück
24. September 2020 RADL Ulrich
DI Bereich Tiefbau Teamleitung T    +43 463 54 500-237 M   +43 664 963 13 04 E    ulrich.radl@kastner-zt.eu Zurück
24. September 2020 RAINER Mateja
BM DI Bereich Hochbau Karenz Zurück
7. Februar 2020 RUPPNIG Anja
Mag. Assistenz der Geschäftsführung Teamleitung T    +43 463 54 500-215 E    anja.ruppnig@kastner-zt.eu Zurück
25. September 2020 VIERTHALER Wolfgang
DI (FH) Bereich Hochbau Teamleitung T    +43 463 54 500-260 M   +43 664 886 874 90 E    wolfgang.vierthaler@kastner-zt.eu Zurück
25. September 2020 WUGGENIG Christian
BM Ing. Bereich Tragwerksplanung Teamleitung T    +43 463 54 500-236 M   +43 664 963 13 03 E    christian.wuggenig@kastner-zt.eu Zurück
25. September 2020 ZOLLE Andreas
DI Bereich Hochbau Teamleitung T    +43 463 54 500-252 M   +43 664 963 13 12 E    andreas.zolle@kastner-zt.eu Zurück